Get paid to share your links!

Get paid to share your links!

Monday, 17 March 2014

HACK FOOD HOT HOT !!! UPDATE BUG FOOD, GOLD HOẶC 1GEM NGÀY 17/4 !! HACK NHANH NÀO


HACK FOOD !!! HOT HOT

LINH BUG FOOD, GOLD HOẶC 1GEM NGÀY 17/4

BẤM F5 ĐỂ ĐƯỢC NHẬN NHIỀU LẦN

ai ko biết gì thì hỏi mọi người giùm nhé
p/s: nên mở nhìu tab + auto reload

Sunday, 15 December 2013

Tool DC new !!!

Bản này sẽ có chức năng Open Island 2,3,4,5,6 bằng gold 
Buy Epic temples và Wonders temples với 25 gem / 1
Buy 21 egg 25 gem/1 .
....

Yêu cầu chạy tool là Máy đã cài net framework 4.

LINK Down:

https://www.mediafire.com/?1mpcpnys0hcjvm2

pass: phucvinh52


HÌnh ảnh Tool !!


Hướng dân lấy Signed_Request

B1 : chuột phải vào khoảng trắng chọn "Xem nguồn trang"


B2 : nhấn "Ctrl = F" để hiện khung tìm kiếm


B3: Điền "Signed_Request" vào ô tìm kiếm
copy đoạn sau chữ value="


Copy & Paste vào tool 
chọn thứ bạn cần
và ''Start hack ''


Friday, 6 December 2013

HACK DRAGON CITY UPDATE (2013/11/7)
CÓ HƯỚNG DẪN BÊN DƯỚI ... ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

user : đảo rồng (coppy and paste => user ) có dấu
pass : 125570
NOTE : Firefox not working 

I - AUTO HACK FOOD-GOLD-EXP+ AUTO RESET LAI
HACK FOOD NEW

http://dc4vn.biz/food1.php
http://monsterlegendsvn.biz/food1.php
cứ để treo , sau 10s food tự tăng


GOLD-EXP+ AUTO RESET LAI

Hack gold : 9M/10s
 lever 18 hack exp
II - MUA+BÁN+MOVE TRỨNG VÀ HABITAT, XEM THÔNG TIN

http://terra-link.comxa.com/Buy_Sell_Move_Info.php
http://flame-link.comxa.com/Buy_Sell_Move_Info.php
http://sea-link.comxa.com/Buy_Sell_Move_Info.php
http://nature-link.comxa.com/Buy_Sell_Move_Info.php
http://electric-link.comxa.com/Buy_Sell_Move_Info.php
http://ice-link.comxa.com/Buy_Sell_Move_Info.php
http://metal-link.comxa.com/Buy_Sell_Move_Info.php

III - UNBLOCK CÔNG THỨC LAI(Deus vault)

http://metal-link.comxa.com/Unblock.php
http://ice-link.comxa.com/Unblock.php
http://electric-link.comxa.com/Unblock.php
http://nature-link.comxa.com/Unblock.php
http://sea-link.comxa.com/Unblock.php
http://flame-link.comxa.com/Unblock.php
http://terra-link.comxa.com/Unblock.php


HƯỚNG DẪN LẤY FACEBOOK ID VÀ SESSION ID
http://hackdragoncitydragon.blogspot.com/2013/12/huong-dan-lay-id-facebook-va-session-id.html

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HACK ALL ĐẢO , MUA+BÁN+MOVE TRỨNG VÀ HABITAT, XEM THÔNG TIN: (...tk/Buy_Sell_Move_Info.php)

http://dragoncityeggs9.blogspot.com/2013/11/huong-dan-su-dung-muabanmove-trung-va.html


Hướng dẫn sử dụng AUTO HACK FOOD-GOLD-EXP+ AUTO RESET LAI : (...tk/AUTO.php)Hướng dẫn lấy ID Facebook và Session ID

Hướng dẫn lấy ID Facebook và Session ID


- ID Facebook: 2 cách
  • Cách 1: Vào trang facebook cá nhân của mình, copy dòng link rồi vào trang: findmyfacebookid.com , paste vào đó lấy dãy ID.
  • Cách 2: Vào game dragon city, kéo xuống dưới xem ID Facebook
- Session ID:
Vào game dragon city, click chuột phải phía trên góc trái game (phần trắng), chọn xem nguồn trang(view frame source), trong view-source nhấn ctrl+f search từ sessionId, dãy 8 số liền sau là session id .


Thursday, 21 November 2013

AUTO HACK GOLD , EXP , BUY ,SELL EGGS & HABITAT (UPDATE 2013/11/22)CÓ HƯỚNG DẪN BÊN DƯỚI ... ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

user : đảo rồng (coppy and paste => user ) có dấu
pass : 125570
NOTE : Firefox not working 

I - AUTO HACK FOOD-GOLD-EXP+ AUTO RESET LAI
Hack gold : 9M/10s
 lever 18 hack exp
hack food : not working 

http://thanh-liem.tk/AUTO.php
http://meo-uht.tk/AUTO.php
http://hamiet-william.tk/AUTO.php
II - MUA+BÁN+MOVE TRỨNG VÀ HABITAT, XEM THÔNG TIN

http://tam-biet-thien-than.tk/Buy_Sell_Move_Info.php
http://hamiet-william.tk/Buy_Sell_Move_Info.php
http://meo-uht.tk/Buy_Sell_Move_Info.php
http://thanh-liem.tk/Buy_Sell_Move_Info.php

III - UNBLOCK CÔNG THỨC LAI(Deus vault)

http://thanh-liem.tk/Unblock.php
http://tam-biet-thien-than.tk/Unblock.php
http://hamiet-william.tk/Unblock.php
http://meo-uht.tk/Unblock.php


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MUA+BÁN+MOVE TRỨNG VÀ HABITAT, XEM THÔNG TIN: (...tk/Buy_Sell_Move_Info.php)

http://dragoncityeggs9.blogspot.com/2013/11/huong-dan-su-dung-muabanmove-trung-va.html


Hướng dẫn sử dụng AUTO HACK FOOD-GOLD-EXP+ AUTO RESET LAI : (...tk/AUTO.php)Monday, 18 November 2013

AUTO HACK GOLD , EXP , BUY ,SELL EGGS & HABITAT (UPDATE 2013/11/18)

CÓ HƯỚNG DẪN BÊN DƯỚI ... ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

user : đảo rồng (coppy and paste => user ) có dấu
pass : 125570
NOTE : Firefox not working 

I - AUTO HACK FOOD-GOLD-EXP+ AUTO RESET LAI
Hack gold : 9M/10s
 lever 18 hack exp
hack food : not working 

http://liemnt221.w.pw/AUTO.php
http://liemnt2201.w.pw/AUTO.php
http://1-10-15-20.bl.ee/AUTO.php

II - MUA+BÁN+MOVE TRỨNG VÀ HABITAT, XEM THÔNG TIN

http://liemnt221.w.pw/Buy_Sell_Move_Info.php
http://liemnt2201.w.pw/Buy_Sell_Move_Info.php
http://1-10-15-20.bl.ee/Buy_Sell_Move_Info.php

III - UNBLOCK CÔNG THỨC LAI(Deus vault)

http://liemnt221.w.pw/Unblock.php
http://liemnt2201.w.pw/Unblock.php
http://1-10-15-20.bl.ee/Unblock.php

IV - HACK COMPLETE EVENT

http://996host.herobo.com/Castle_Island.php
http://hostfree001.herobo.com/Castle_Island.php
http://hostfree003.herobo.com/Castle_Island.php
http://hostfree004.herobo.com/Castle_Island.php
http://hostfree005.herobo.com/Castle_Island.php
http://hostfree006.herobo.com/Castle_Island.php
http://hostfree007.herobo.com/Castle_Island.php

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MUA+BÁN+MOVE TRỨNG VÀ HABITAT, XEM THÔNG TIN: (...tk/Buy_Sell_Move_Info.php)

http://dragoncityeggs9.blogspot.com/2013/11/huong-dan-su-dung-muabanmove-trung-va.html


Hướng dẫn sử dụng AUTO HACK FOOD-GOLD-EXP+ AUTO RESET LAI : (...tk/AUTO.php)

http://dragoncityeggs9.blogspot.com/2013/11/huong-dan-su-dung-auto-hack-food-gold.html

Saturday, 16 November 2013

AUTO HACK GOLD , EXP , BUY ,SELL EGGS & HABITAT (UPDATE 2013/11/17)

CÓ HƯỚNG DẪN BÊN DƯỚI ... ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

user : đảo rồng (coppy and paste => user ) có dấu
pass : 125570

I - AUTO HACK FOOD-GOLD-EXP+ AUTO RESET LAI
Hack gold : 9M/10s
 lever 18 hack exp
hack food : not working 

http://996host.herobo.com/AUTO.php
http://hostfree001.herobo.com/AUTO.php
http://hostfree002.herobo.com/AUTO.php
http://hostfree003.herobo.com/AUTO.php
http://hostfree004.herobo.com/AUTO.php
http://hostfree005.herobo.com/AUTO.php
http://hostfree006.herobo.com/AUTO.php
http://hostfree007.herobo.com/AUTO.php

II - MUA+BÁN+MOVE TRỨNG VÀ HABITAT, XEM THÔNG TIN

http://996host.herobo.com/Buy_Sell_Move_Info.php
http://hostfree001.herobo.com/Buy_Sell_Move_Info.php
http://hostfree002.herobo.com/Buy_Sell_Move_Info.php
http://hostfree003.herobo.com/Buy_Sell_Move_Info.php
http://hostfree004.herobo.com/Buy_Sell_Move_Info.php
http://hostfree005.herobo.com/Buy_Sell_Move_Info.php
http://hostfree006.herobo.com/Buy_Sell_Move_Info.php
http://hostfree007.herobo.com/Buy_Sell_Move_Info.php

III - UNBLOCK CÔNG THỨC LAI(Deus vault)

http://996host.herobo.com/Unblock.php
http://hostfree001.herobo.com/Unblock.php
http://hostfree002.herobo.com/Unblock.php
http://hostfree003.herobo.com/Unblock.php
http://hostfree004.herobo.com/Unblock.php
http://hostfree005.herobo.com/Unblock.php
http://hostfree006.herobo.com/Unblock.php
http://hostfree007.herobo.com/Unblock.php

IV - HACK COMPLETE EVENT

http://996host.herobo.com/Castle_Island.php
http://hostfree001.herobo.com/Castle_Island.php
http://hostfree003.herobo.com/Castle_Island.php
http://hostfree004.herobo.com/Castle_Island.php
http://hostfree005.herobo.com/Castle_Island.php
http://hostfree006.herobo.com/Castle_Island.php
http://hostfree007.herobo.com/Castle_Island.php

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MUA+BÁN+MOVE TRỨNG VÀ HABITAT, XEM THÔNG TIN: (...tk/Buy_Sell_Move_Info.php)

http://dragoncityeggs9.blogspot.com/2013/11/huong-dan-su-dung-muabanmove-trung-va.html


Hướng dẫn sử dụng AUTO HACK FOOD-GOLD-EXP+ AUTO RESET LAI : (...tk/AUTO.php)

http://dragoncityeggs9.blogspot.com/2013/11/huong-dan-su-dung-auto-hack-food-gold.html


Get paid to share your links!