Dragon


Breaking News

Thursday, 7 November 2013

LINK HACK 50 GEMS DAINY BONUS

LINK HACK 50 GEMS DAINY BONUS

 http://dragon-city-vn-2013.tk/AUTO2.php
http://hercules-dragon.tk/AUTO2.php
http://jinzo7.tk/AUTO2.php
http://shizuka-minamoto.tk/AUTO2.php
http://bigeye.net63.net/AUTO2.php
http://real-madrid-dragoncity.tk/AUTO2.php
http://metalmorph.tk/AUTO2.php
http://ushioni.tk/AUTO2.php
http://tay-du-giang-ma-thien.tk/AUTO2.php


- Link nhận 50 gems trong ngày: (yêu cầu: chưa lật bài free)
+ Đặt lệnh: 50 gems
+ Đợi, nếu đã nhận sẽ thông báo.
+ Nên tắt game trước khi dùng tools để tránh Die SSID.
+ Thời gian đợi: nhanh 1p, chậm 30p, xui 1,2,4 tiếng
+ Có thể do tài sản trong game khá nhiều như vàng, food, gems khủng nên đợi sẽ lâu. Nếu nick cùi sẽ nhận mau hơn.

5 comments:

Post a Comment

Designed By