Dragon


Breaking News

Monday, 21 October 2013

Dragon city Tools

- GEMS BONUS: http://dragon-city-vn-2013.tk/gems_bonus.php
- Buy Egg (or Item) pay 25gem: http://sphi.us/egg.jpg
- Get Deus breeding nest & Deus pet egg (cost 50 gems and reset EXP=0)
http://www.sdrac-v2.tk/special.php
- Link DL.Xẹp: http://dit?.pixub.com/
(thay dấu ? trên link bằng một số từ 1->14, vd: http://dit3.pixub.com/)
- CODE: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlDdsNra3HUDdDFKSE5fVnp1X01oUlBBRGI3RVozUFE#gid=0
or: http://demo4list.blogspot.com.br/
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Đặt Lệnh Auto:
Gold 9,5M/10s: vàng
EXP 6M: kinh nghiệm
Auto reset Breed: auto lai
Eggs free: trứng 11
Food 1,9k/10s: thức ăn (bị fix)
(Hack gold, EXP và trứng cần có nhà Recruit Tarven trên đảo. Khi hack EXP xong vào game rê chuột vào thấy âm, đó là exp cần để lên cấp, thiếu thì dương, vượt quá nên âm. Do hack exp ko tự bung exp thừa được nên cần xây 1 nhà nào đó để bung exp và lên level)
=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=
Hướng dẫn bung nhiều nhà lai, train, trẻ...hoặc sử dụng auto reset lai rồng
Tạo nhiều nhà lai ngoài đảo:
Sử dụng Auto Lai:

2 comments:

quang văn said...

Gold 9,5M/10s: vàng
EXP 6M: kinh nghiệm
Auto reset Breed: auto lai
Eggs free: trứng 11

quang văn said...

123

Post a Comment

Designed By